فارسی

اسم رفیق چی سیو کنم به انگلیسی

اسم رفیق چی سیو کنم به انگلیسی، عباراتی شبیه به “رفیق” همراه باشید ترجمه به انگلیسی (رفیق) نیمه راه fair-weather رفیق دوست amiable · convivial · genial رفیق شفیق alter ego · good fellow (انگلیس – خودمانی – خطاب دوستانه) رفیق mate (خودمانی – نتیجه خطاب) رفیق man رفیق حریری Rafik Hariri نیمه راه rats جان جانی crony بیشتر (+۱۴) اضافه کردن مثال

اسم رفیق چی سیو کنم به انگلیسی

(۱۶۰ اسم مستعار انگلیسی برای ذخیره اسم دوست نتیجه گوشی آورده بوده است. Adler : عقاب Alfred : بسیار فوق العاده است دانا Angus : قوی و بی نظیر Declan : پر مفتخر بودن خوبی Emmanuel : خداگونه Tranquility : آرامش Cosy : دنج Cute : بانمک Sweetheart : عزیز دل Vagabond Warrior (جنگجوی ولگرد) Buddy Love Guru عاشق گورو Secrets and techniques اسرار Meme میم Bestie ساده ترین

این بخش را به مواد موضوع اسم عشقمو چی سیو کنم به انگلیسی همراه باشید معنی فارسی اختصاص داده ایم. امیدواریم مفتخر بودن این اسامی برای سیو اسم عشقتان نتیجه گوشی استفاده کنید. (My little God) خدای کوچیک من my Commander ) فرمانده من Sunshine آفتاب Sweet آب نبات Sugar قند و شکر پاره Mine مال من Blossom شکوفه My jewel جواهر من My life زندگی من Life changer تغییر دهنده زندگی

السابق
برای سرفه شدید چی خوبه
التالي
برای کم خونی چی بخوریم

اترك تعليقاً