فارسی

اسم عشقمو چی سیو کنم به انگلیسی با فونت زیبا

اسم عشقمو چی سیو کنم به انگلیسی با فونت زیبا، امیدواریم متفاوت شدن از این اسامی برای سیو اسم عشقتان نتیجه گوشی استفاده کنید. (My little God) خدای کوچیک من my Commander ) فرمانده من Sunshine آفتاب Sweet آب نبات Sugar قند و شکر پاره Mine مال من Blossom شکوفه My jewel جواهر من My life زندگی من Life changer تغییر دهنده زندگی Ma Rose گل رُزِ من Mi paz آرامش ابدی God’s Present هدیه خدا I like you دوستت دارم

اسم عشقمو چی سیو کنم به انگلیسی با فونت زیبا

متن و اسم خود را زیبا بنویسید . فونت های بسیار فوق العاده است زیبا برای متن های شما به همراه قابلیت کپی پیس که نباید متفاوت شدن از دست بدهید

عشقم کلمات عاشقانه کردی برای سیو مخاطب good-looking (به ویژه مردان) خوشتیپ و خوش قیافه – جذاب sweetheart عزیزم – جانم angel فرشته darling عزیزم – عشقم – محبوبم honey عسلم نفسم به انگلیسی با فونت زیبا my soul روح من Love مهر /عشق /محبت /عاشق بودن /{دوست داشتن} Lover عاشق / خاطر خواه You might be my purpose for dwelling تو دلیل زندگی من هستی

السابق
اوبی یعنی چی
التالي
برای التهاب گلو چی خوبه

اترك تعليقاً