فارسی

اهنگ آسمان چشم او آیینه کیست آکورد

اهنگ آسمان چشم او آیینه کیست آکورد، راهنمای آکورد. با کاپو ساده کنید. ام دی ام که آینه اش آسمان در چشمانش است ام دی ام که مثل آینه روبه روی من بود Em D Em درد و نفرین درد و نفرین در سفر باش C D Em سرنوشت این جدایی به دست او بود Em Aaaaaaaaaaaaaaaah Am Em گریه می کنم .

اهنگ آسمان چشم او آیینه کیست آکورد

کیست آینه آسمان چشمانش که چون آینه در سفر باد در دو نفرین در دو نفرین رو به من بود، سرنوشت این جدایی در دست او بود، گریه نکن که تقدیر جدا می کند گرمرا از شما نمایش آکوردها

Em D C Em که آسمان در چشمان او آینه است Em D C Em آن که مانند آینه روبه روی من بود Em D C Em درد و نفرین درد و نفرین در سفر باد Em C D C Em سرنوشت این جدایی در دستان او بود. ای ام ام ام گریه نکن چون تقدیر من است از تو جدا شد C Em D C عاقبت دلمان هم او را با غم آشنا کرد سفر این گناه از…

السابق
چگونه می توانیم
التالي
آسمان چشم او آیینه کیست آرتوش

اترك تعليقاً