فارسی

اهنگ بیا یکم نزدیک من با من برقص خوشگلم

اهنگ بیا یکم نزدیک من با من برقص خوشگلم، بیا یه کم نزدیک من با من برقص خوشگلم ♬♩ آهای کمر باریک من پیش تو گیره دلم ♬♩ بیا که عاشقت بشم میخوام کل دنیات بشم ♬♩ بیا یه کم نزدیک من بیا با من حرف بزن ♬♩ عشوه میریزی منم دل بتو بستم ♬♩ خودت خبر نداری داری کار میدی دستم ♬♩ امشب ببین چه حال دارم ♬♩ دست متفاوت شدن از سر تو بر نمیدارم نه ♬♩ یه کم ♬♩

اهنگ بیا یکم نزدیک من با من برقص خوشگلم

بیا یه کم نزدیک من با من برقص خوشگلم ♥ آهای کمر باریک من پیش تو گیره دلم بیا که عاشقت بشم میخوام کل دنیات بشم ♥ بیا یه کم نزدیک من بیا با من حرف بزن عشوه میریزی منم دل بتو بستم ♥ خودت خبر نداری داری کار میدی دستم امشب ببین من چه حال دارم ♥ دست متفاوت شدن از سر تو بر نمیدارم نه یه کم ♥ آهای کمر باریک پیش تو گیره دلم

بیا یه کم نزدیک من با من برقص خوشگلم ♩ آهای کمر باریک من پیش تو گیره دلم بیا که عاشقت بشم میخوام کل دنیات بشم ♩ بیا یه کم نزدیک من بیا با من حرف بزن عشوه میریزی منم دل بتو بستم ♩ خودت خبر نداری داری کار میدی دستم امشب ببین من چه حال دارم ♩ دست متفاوت شدن از سر تو بر نمیدارم نه یه کم ♩ آهای کمر باریک پیش تو گیره دلم

السابق
کتابی که تمام محصولات یک شرکت را فهرست می کند
التالي
سریال من با یک انتی فن ازدواج کردم قسمت 15

اترك تعليقاً