فارسی

اکلیل سرنج را از کجا تهیه کنیم

اکلیل سرنج را از کجا تهیه کنیم، آموزش ساخت اکلیل سرنج روش ساخت اکلیل سرنج :ابتدا یک ظرف بر می دارید ( ممکن است باشد شیشه دهان گشاد مربا یا یک کاسه پلاستیکی یا نیست ، فلزی نباشد) اول بیشتر سرنج را ریخته سپس اکلیل را یک قاشق یک قاشق ( قاشق هم فلزی نباشد ، چوبی عالی است ) اضافه کرده و به هم می زنیم تا کاملا مخلوط شود .

اکلیل سرنج را از کجا تهیه کنیم

منجر به آموزش ساخت اکلیل سرنج ابتدا یک ظرف بر می دارید ( این ظرف ممکن است باشد شیشه دهان گشاد مربا یا یک کاسه پلاستیکی یا نیست اما نباید فلزی یا نیست ) اول بیشتر سرنج را ریخته سپس اکلیل را یک قاشق یک قاشق ( قاشق هم نباید فلزی یا نیست ، چوبی عالی است ) اضافه کرده. و به هم می زنیم تا کاملا مخلوط شود .

منجر به آموزش ساخت اکلیل سرنج ابتدا یک ظرف بر می دارید ( این ظرف ممکن است باشد شیشه دهان گشاد مربا یا یک کاسه پلاستیکی یا نیست اما نباید فلزی یا نیست ) اول بیشتر سرنج را ریخته سپس اکلیل را یک قاشق یک قاشق ( قاشق هم نباید فلزی یا نیست ، چوبی عالی است ) اضافه کرده. و به هم می زنیم تا کاملا مخلوط شود .

السابق
ریانا کجا بودهای
التالي
سرنج را از کجا تهیه کنیم

اترك تعليقاً