فارسی

این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم

این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم، این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم توو عشق تو روانپریشم تا میشه پیشم باش هر دفه اسم تو میارم زیر و رو میشه روزگارم تا میتونی تنها نزارم دارو ندارم باش این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم توو عشق تو روانپریشم تا میشه پیشم باش هر دفه اسم تو میارم زیر و رو میشه روزگارم تا میتونی تنها نزارم دارو ندارم باش توو فکرمی تا یادمه تنهام نزار

این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم

این روزا بهتر از همیشم دلواپسه چیزی نمیشم تو عشقه تو روانپریشم تا میشه پیشم باش هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم تا میتونی تنها نذارم دار و ندارم باش این روزا بهتر از همیشم دلواپسه چیزی نمیشم تو عشقه تو روانپریشم تا میشه پیشم باش هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم تا میتونی تنها نذارم دار و ندارم باش

غیر از خودم کی حاضره تا آخر قصه بره . بیوحشت از تنها شدن همراه باشید خاطره . این روزا بهتر از همیشم . دلواپس چیزی نمیشم . توو عشق تو روانپریشم . تا میشه پیشم باش . هر دفه اسم تو میارم زیر و رو میشه روزگارم

السابق
در کدام گزینه اصطکاک کمتر باشد بهتر است
التالي
دانلود اهنگ لااقل بهتر از تو نفر اخری

اترك تعليقاً