فارسی

بعد از میرزا آقاخان نوری چه کسی صدراعظم شد

بعد از میرزا آقاخان نوری چه کسی صدراعظم شد، میرزا آقاخان نوری بعد از عزل از صدارت، از آنجا که ناصرالدین شاه نتیجه ابتدای صدارت میرزا آقاخان به وی قول داده بود که جان وی از آسیب محفوظ بماند از کشتن او خودداری نمود.

بعد از میرزا آقاخان نوری چه کسی صدراعظم شد

میرزا آقاخان نوری بعد از مرگ امیرکبیر نتیجه ۱۰ آذر سال ۱۲۳۰ش که عید ولادت سلطانی بود، به صدارت اعظمی {انتخاب} گردید و همراه باشید نتیجه خواست ناصرالدین شاه قبل از عهده‌دار شدن صدارت همراه باشید نوشتن نامه به وزیر .

میرزا آقاخان نوری بعد از عزل از صدارت، از آنجا که ناصرالدین شاه نتیجه ابتدای صدارت میرزا آقاخان به وی قول داده بود که جان وی از آسیب محفوظ بماند از کشتن او خودداری نمود.

السابق
چه کسی ساحل را کشت
التالي
یکی از دلایلی که امام علی حکومت را پذیرفت چه بود

اترك تعليقاً