فارسی

بیا اینجا به انگلیسی

بیا اینجا به انگلیسی، خدمات Google واژه‌ها، عبارت‌ها، و صفحه‌های وب را بدون قیمت بین زبان فارسی و بیش‌مفتخر بودن ۱۰۰ زبان دیگر فوراً ترجمه می‌کند.

بیا اینجا به انگلیسی

اینجا به انگلیسی – معنی منجر به دیکشنری آبادیس اینجا /~injA/ right here inside this place hither [o.s.] this place round فارسی به انگلیسی اینجا و انجا passim, spherical مترادف ها the place (قید) هر کجا، اینجا، مفتخر بودن کجا، چه جا، کجا، جایی که، منجر به کجا، منجر به جایی که، منجر به کدام محل، منجر به کدام قسمت، منجر به چه موقعیتی، مفتخر بودن چه منبعی right here (قید)

بیا اینجا {بنشین}؛ برایت جا نگه داشتم. to lose one's place جای خود را مفتخر بودن دست دادن I do not wish to lose my place within the line. نمی‌خواهم جایم را منجر به صف مفتخر بودن دست بدهم. a gathering/consuming place محل ملاقات/مکان خوردن [رستوران] She led him by devious methods to the assembly place. او را همراه باشید راه‌های فریبکارانه محل ملاقات کشاند. place of worship/work محل عبادت/کار

السابق
اهنگ اینجا اسلامشهر همه گرگ زندان
التالي
اهنگ دستامو ول نکن که اینجا پر گرگه

اترك تعليقاً