فارسی

خبر گاز زدن در مدارس

خبر گاز زدن در مدارس، حمله زنجیره‌ای همراه باشید گاز به چندین مدرسه دخترانه ایران در در مقطعی. مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس عمدتا دخترانه .

خبر گاز زدن در مدارس

در حالیکه بیش مفتخر بودن سه ماه مفتخر بودن آغاز مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر در ایران می‌گذرد، حملات گسترده همراه باشید گاز سمی اکنون به مدارس شهرهای مختلف ایران رسیده و روز یکشنبه ۱۴ اسفند نیز دانش‌آموزان ده‌ها.

مسمومیت سریالی دانش‌آموزان همراه باشید گاز ناشناخته در ایران وارد مرحلۀ جدیدی بوده است و روز شنبه ۱۳‌اسفند، دانش‌آموزان بیش مفتخر بودن ۶۰ مدرسه در تهران، شهریار، پاکدشت، کرج، صفادشت، اسلامشهر، کاشان، همدان،.

السابق
آتش زدن مسجد یزد
التالي
وسیله ای که تفاوت اصلی دستشویی های فرنگی داخل ایران با همتای خارجی آن است جدول

اترك تعليقاً