فارسی

خلاصه متن برجام

خلاصه متن برجام، این برجام بر پایه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) تمرکز روی تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۲ منجر به ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می گردد. کمیسیون مشترکی متشکل مفتخر بودن گروه ۱+۵ و ایران با هدف نظارت بر اجرای این .

خلاصه متن برجام

منجر به ۱۷ مرداد متن نهایی برجام را به دوطرف ارایه داد. منجر به بامداد سه شنبه ۲۵ مرداد، ایران پاسخ نهایی خود را برای متن نهایی جوزپ بورل به اتحادیه اروپا تحویل داد.

متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سرانجام پس مفتخر بودن 13 سال و چهار ماه طولانی‌ترین مذاکرات و مساله سیاسی و بین‌المللی میان ایران و کشورهای غربی خاتمه یافت و دو طرف بر سر یک “برنامه جامع اقدام .

السابق
خلاصه قسمت ۲۱۶ سریال تردید
التالي
خلاصه سریال تردید قسمت ۲۱۱

اترك تعليقاً