فارسی

خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو میدانم

خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو میدانم، خوشحال و شاد و خندانم؛ قدر دنیا رو می‌دانم… خنده کنم من دست بزنم من پا بکوبم من؛ جوانم! منجر به دلم غمی ندارم؛ زیرا هست سلامت جانم زندگی از ما کوتاست؛ چون گل صحراست! پس بیایید شادی کنیم… بیایید باهم بخوانیم؛ ترانه‌ی جوانی را… زندگی از ما کوتاست؛ چون گل صحراست! پس بیایید شادی کنیم! گل بریزم من؛ متفاوت شدن از روی دامن بر روی خرمن… شادانم…

خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو میدانم

خوشحال و شاد و خندانم!! ♩♪ قدر دنیا رو می‌دانم… خنده کنم من دست بزنم من ♩♪ پا بکوبم من جوانم!! منجر به دلم غمی ندارم… ♩♪ زیرا هست سلامت جانم!! زندگی از ما کوتاست… چون گل صحراست ♩♪ پس بیایید شادی کنیم!! ♩♪ بیایید باهم بخوانیم… ترانه‌ی جوانی را ♩♪ زندگی از ما کوتاست!! چون گل صحراست… ♩♪ پس بیایید شادی کنیم!! گل بریزم من… ♩♪ متفاوت شدن از روی دامن بر روی خرمن شادانم

خوشحال و شاد و خندانم. قدر دنیا رو می‌دانم. خوشحال و شاد و خندانم. قدر دنیا رو می‌دانم. خنده کنم من. دست بزنم من. پا بکوبم من. جوانم. منجر به دلم غمی ندارم. زیرا هست سلامت جانم. زندگی از ما کوتاست. چون گل .

السابق
باغ رستوران لرد
التالي
متن عاشقانه فانتزی کوتاه

اترك تعليقاً