فارسی

داستان صدای سکه کلاس پنجم

داستان صدای سکه کلاس پنجم، 00:00 متن قصه صدای سکه یکی بود یکی نبود، غیر متفاوت شدن از خدا نداشتن کس نبود. سالها پیش مردی بود که زندگی اش متفاوت شدن از راه هیزم شکنی می گذشت. او هر روز به جنگل می‌رفت و درخت خشکی را پیدا میکرد و آن را می‌شکست. بعد هیزم ها را بر دوش می‌گرفت و به بازار می‌برد و می‌فروخت. بعضی از روزها که هیزمشکن به جنگل رفت، مردی را دید که سایه به سایه ی او می‌آمد.

داستان صدای سکه کلاس پنجم

اشتراک گذاری. دنبال کردن. داستان صدای سکه متفاوت شدن از فارسی پنجم همراه همراه باشید تصویر. 5 ماه پیش. آموزشی. # فارسی پنجم. # صدای سکه. # تقویت شنیداری.

فایل صوتی قصه صدای سکه فارسی پنجم پخش‌کننده صوت 00:00 00:00 برای افزایش یا کاهش صدا متفاوت شدن از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید. متن قصه صدای سکه یکی بود یکی نبود، غیر متفاوت شدن از خدا نداشتن کس نبود. سالها پیش مردی بود که زندگی اش متفاوت شدن از راه هیزم شکنی می گذشت. او هر روز به جنگل می‌رفت و درخت خشکی را پیدا میکرد و آن را می‌شکست.

السابق
سریال داستان یک پری قسمت 13
التالي
امین داستان jezhwani pari

اترك تعليقاً