فارسی

دانلود آهنگ غریبه شدی بام نمیدونم چرا هنوز میخوامت

دانلود آهنگ غریبه شدی بام نمیدونم چرا هنوز میخوامت، غریبه نمیدونم چرا با اینکه رفتی بازم میخوامت میام پیشت هرجا که باشی از من شاکی هستی بگو ساکت نباش بگو ببندم چشمات میرم بخوابم تو از من شاکی هستی بگو ساکت نباش بگو چشماتو ببندم میرم بخوابم مدل من اینقدر نامرد نبود. ببین با من چه کردی میدونم میخوای برگردی نه، مدل من اینقدر ترسو نبود.

دانلود آهنگ غریبه شدی بام نمیدونم چرا هنوز میخوامت

آهنگ: غریبه شدی نظرات دانلود متن mp3 متن آهنگ غریبه، شدی بام نمی دونم چرا هنوز تو رو می خوام با اینکه رفتی، هرجا هستی میام پیشت، از من شاکی هستی، بگو بگو آروم نیستی بگو چشماتو ببندم میام بخوابم … لینک های دانلود موزیک

غریبه نمیدونم چرا با اینکه رفتی بازم میخوامت هرجا هستی میام پیشت بگو از من شاکی هستی بگو آروم نیستی بگو ببندم چشماتو میرم بخوابم تو از من شاکی هستی بگو از من شاکی هستی

السابق
چرا پلوتون اخراج شد
التالي
دانلود اهنگ بگو چرا رفتی از سوگند

اترك تعليقاً