فارسی

در زیر کاپوت خودرو پیدا میشود

در زیر کاپوت خودرو پیدا میشود، در زیر کاپوت خودرو پیدا میشود که پنج حرف دارد برای بازی شهربانو، جواب این معما را در ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 «موتور» 👉 می یا نیست. همچنین بخوانید مخترع ماشین پنبه پاک کنی در جدول و رشته زیست شناسی که ساختار بدن را مطالعه می کند

در زیر کاپوت خودرو پیدا میشود

برخی اوقات باز کردن درب کاپوت خودرو بسیار فوق العاده است ضروری و حائز اهمیت است. پس در این قسمت طرز صحیح باز کردن کاپوت را مطالعه. مکانیک ها {همیشه} در دسترس نیستند و مهم است شما خودتان نیز نحوه باز کردن درب کاپوت خودرو را یادبگیرید. گاهی نیز بر اثر رخ دادن اتفاق یا حادثه ای این کار اهمیت زیادی می کند.

در زیر کاپوت خودرو پیدا میشود – جواب موتور موتور به انگلیسی engine motor یا گاهی پیشران دستگاهی است که انرژی را برای به کار انداختن وسایل نق

السابق
اهنگ نازک نارنجی نبودی قبلا
التالي
تاتو خط چشم نازک

اترك تعليقاً