فارسی

دولت حضرت مهدی چه نامیده می شود

دولت حضرت مهدی چه نامیده می شود، دولت حضرت مهدی – علیه السلام – را به {چند} نام آورده اند: اول: دولت کریمه یعنی بر محور کرامت دور می زند. «اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهله .» (1) خداوندا همانا ما راغب و مشتاق دولت کریمه ای هستیم که اسلام و اهلش عزت داشته باشند و بوسیله آن نفاق و اهل او خوار گردند.

دولت حضرت مهدی چه نامیده می شود

دولت حضرت مهدي – عليه السلام – را به {چند} نام آورده اند: اول: دولت کريمه يعني بر محور کرامت دور مي زند. «اللهم انا نرغب اليک في دوله کريمه تعز بها الاسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهله .» (1) خداوندا همانا ما راغب و مشتاق دولت کريمه اي هستيم که اسلام و اهلش عزت داشته باشند و بوسيله آن نفاق و اهل او خوار گردند.

دولت حضرت مهدی – علیه السلام – را به {چند} نام آورده اند: اول: دولت کریمه یعنی بر محور کرامت دور می زند. «اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهله .» (1) خداوندا همانا ما راغب و مشتاق دولت کریمه ای هستیم که اسلام و اهلش عزت داشته باشند و بوسیله آن نفاق و اهل او خوار گردند.

السابق
بعد از آقاخان نوری چه کسی وزیر شد
التالي
صدراعظم های ناصرالدین شاه

اترك تعليقاً