فارسی

سامانه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، درصورتی که نام کاربری نتیجه سامانه جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات ندارید، شماره پرسنلی خود را در نظر گرفته می شود به عنوان نام کاربری و رمز پرونده پرسنلی را در نظر گرفته می شود به عنوان کلمه عبور وارد نمایید. نتیجه صورت فراموش کردن رمز عبور متفاوت شدن از لینک دریافت / فراموشی کلمه عبور اقدام به تغییر کلمه عبور خود نمایید.

سامانه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات

راهنمای ورود به سامانه جامع فناوری و ارتباطات portal.nioc.ir به صورت تصویری به شرح زیر است {مرحله اول}: برای ورود به پورتال ملی شرکت نفت ابتدا نتیجه مرورگر خود آدرس سایت portal.nioc.ir را وارد کنید. مرحله دوم: نتیجه سمت چپ تصویر و نتیجه قسمت ورود به ، همراه باشید خبر دادن نام کاربری کلمه عبوری انتخابی خود می توانید وارد پورتال شخصی خود شوید.

ito.gov.ir

السابق
تسلیت فوت پدر
التالي
اطلاعات پرواز مهرآباد

اترك تعليقاً