فارسی

سامانه سیب شهید بهشتی

سامانه سیب شهید بهشتی، وارد سامانه سیب [شهید بهشتی] شوید، لطفا شماره ملی و رمز عبور خود را وارد کنید.

شهيد بهشتي و72تن

وارد سامانه سیب [شهید بهشتی] شوید، لطفا شماره ملی و رمز عبور خود را وارد کنید.

راهنمای ورود به سامانه سیب sib.iums.ac.ir ابتدا با آدرس اینترنتی sib.iums.ac.ir وارد «سیستم سیب» شده و با وارد کردن کد ملی و رمز عبور وارد سامانه شوید. در نظر داشته باشید که اولین باری که وارد سیستم می شوید رمز عبور شما با کد ملی شما یکسان خواهد بود.

السابق
سامانه سیب کرمانشاه
التالي
سامانه سیب همدان

اترك تعليقاً