فارسی

سامانه سیب کرمانشاه

سامانه سیب کرمانشاه، با ورود به سامانه سیب [کرمانشاه] لطفا شماره ملی و رمز عبور خود را وارد کنید.

سامانه سیب کرمانشاه

با ورود به سامانه سیب [کرمانشاه] لطفا شماره ملی و رمز عبور خود را وارد کنید.

سامانه سیب درخواست خدمات فناوری اطلاعات (ستاد مرکزی)، سامانه حضور و غیاب پرسنل، سامانه آموزش، ارزیابی و فیش حقوقی ورود به سمپا (مانا)، درخواست کارت شناسایی پرسنلی، فیش حقوقی بازنشستگان، گزارش مشکلات اتوماسیون اداری، محب بانک ملت سامانه، سامانه اتوماسیون تسهیلات کارکنان، اداره بهداشت و دانشکده ها درخواست بیمه تکمیلی امور رفاهی کارکنان

السابق
سامانه سیب بابل
التالي
سامانه سیب شهید بهشتی

اترك تعليقاً