فارسی

سفارش قیمت باز چیست؟

سفارش قیمت باز {چیست}؟، تعریف سفارش به قیمت بازار {چیست}؟ سفارش به قیمت بازار سفارشی است که سرمایه گذار متفاوت شدن از طریق کارگزار یا شرکت کارگزاری برای می توانید خرید کنید یا فروش فوری سهام (دارایی) خود نتیجه عالی قیمت موجود فعلی، ایجاد می‌کند. یک سفارش به قیمت بازار گزینه پیش‌فرض است و شاید به خاطر این اجرا می‌شود که نداشتن محدودیتی برای می توانید خرید کنید یا فروش یا {بازه زمانی} اجرای چیزی به نام.

سفارش قیمت باز {چیست}؟

سفارش قیمت باز {چیست} را متفاوت شدن از این سایت دریافت کنید. گستره وسیعی از سفارش ها نتیجه سامانه معاملاتی همراه باشید اکسیر گستره وسیعی از سفارش ها همراه باشید قیمت باز و محدود را نتیجه سامانه معاملاتی علاوه بر نکات اساسی نتیجه می توانید خرید کنید و فروش سهام به .

سفارش به قیمت بازار (Market Orders) این سفارش را می‌توان ساده‌ترین {نوع} سفارش دانست و مفهوم آن این است که این که می توانید خرید کنید یا فروش باقیمت بازار انجام گیرد و مرتبط نیست قیمت بازار {چند} است. نتیجه یک بازار فعال همراه باشید حجم مناسب، Market Order ها {همیشه} انجام می‌شوند ولی می‌تواند قیمتی که انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر متفاوت شدن از چیزی این است که فکر می‌کردیم.

السابق
انتقال ابله مرغان تا چند روز است نی نی سایت
التالي
دانلود آهنگ تو فقط باید مال من باشی

اترك تعليقاً