فارسی

شاهان همه رفتند کاخ ها بجا مانده از بانو حمیرا

شاهان همه رفتند کاخ ها بجا مانده از بانو حمیرا، پادشاهان همه رفته اند، قصر مانده، شاه و گدا مرده اند، دنیا مانده است، مهتاب عشق می درخشد، باران عشق می بارد، چرا انسان وقتی به قدرت می رسد خود را گم می کند، این همه ظلم می کند، این عمر کوتاه ما تمام می شود، روزی طعمه خاک می شویم و هلاک می شویم. کاخ ها، پادشاهان و خدایان مرده اند. جهان پر از مهتاب، عشق، و باران، عشق است

شاهان همه رفتند کاخ ها بجا مانده از بانو حمیرا

پادشاهان همه رفته اند، قصرها مانده اند، شاه و گدا مرده اند، دنیا مانده است، مهتاب عشق می درخشد، باران عشق می ریزد، چرا انسان وقتی به قدرت می رسد خود را گم می کند، از این همه ظلم می شود. ، عمر کوتاه ما تمام می شود، روزی طعمه خاک می شویم و هلاک می شویم. پادشاهان همه رفته اند، کاخ ها، شاهان و خدایان مرده اند. دنیا پر از عشق است

آهنگ پادشاهان همه رفتند خانه ماند شاه و گدا مردند دنیا می ماند ماه عشق عشق عشق عشق عشق عشق حمیرا خانم سایت بیتتونز دانلود پاپ جدید سنتی , فولکلور, فارسی, کردی, آهنگ انگلیسی, آهنگ عاشقانه, آهنگ غمگین, آهنگ ماندگار, آهنگ احساسی, آهنگ تنهایی, آهنگ شکست عشق, آهنگ عنوان آهنگ قدیمی, سبک آهنگ, آهنگ پاپ, آهنگ سنتی, آهنگ رپ, آهنگ محلی , آهنگ کردی, آهنگ ترکی

السابق
اهنگ این حقم نیست این همه تنهایی وقتی تو اینجایی
التالي
سریال ما همه مرده ایم قسمت ۱۰

اترك تعليقاً