فارسی

شاید اون یکی دیگه رو دوست داره

شاید اون یکی دیگه رو دوست داره، متن آهنگ : شاید یکی دیگه رو دوست داره ولی نتونست بهم بگه آره رفت تو نگاهش کردی هیچی حس نکرد قلبمو تنها گذاشت هیچی نگفت رفت ، به هوای من عادت نکرد. مرا به جای خودم بیاور تب عشقم بالا بود این یک احساس عادی بود که می توانی مرا تنها بگذاری. خواهش می کنم، و تو می توانستی مرا در چشمانم ببینی.

شاید اون یکی دیگه رو دوست داره

شاید او شخص دیگری را دوست دارد. او نتوانست به من بگوید بله! نتونست بیاره روم… شاید تب عشقم زیاد شده بود! این یک احساس عادی برای او بود. که میتوانی تنهام بگذاری شاید التماس را در چشمانم ببینی… شاید از یک عشق جدید میترسی! من از گریه کردن برای عکس هایمان خسته شده ام! کاش پا روی قول های ما نمی گذاشت… نمی توانست به من بگوید بله! او نتوانست آن را به رم بیاورد …

شاید او یکی دیگر را دوست دارد، اما نمی توانست به من بگوید بله، نتوانست تو را پیش من بیاورد، شاید تب عشق من برای او خیلی زیاد بود، این یک احساس عادی بود که می توانستی من را تنها بگذاری، شاید او می دید در چشمانم التماس می کند شاید از عشق جدیدی می ترسید، از گریه کردن به عکس هایمان خسته شده ام، کاش نمی گذاشت عهدمان را زیر پا بگذاریم، به من گفت بله نمی خواست تو را بیاورد رم

السابق
شاید نمیدونی بی عشق تومیمیرم
التالي
اهنگ شاید یه شب بارون شاید یه شب دریا ریمیکس

اترك تعليقاً