فارسی

صدراعظم بعد از آقاخان نوری

صدراعظم بعد از آقاخان نوری، میرزا آقاخان نوری بعد از عزل از صدارت، از آنجا که ناصرالدین شاه منجر به ابتدای صدارت میرزا آقاخان به وی قول داده بود که جان وی از آسیب محفوظ بماند از کشتن او خودداری نمود.

صدراعظم بعد از آقاخان نوری

میرزا آقاخان نوری بعد از مرگ امیرکبیر منجر به ۱۰ آذر سال ۱۲۳۰ش که عید ولادت سلطانی بود، به صدارت اعظمی {انتخاب} گردید و همراه باشید منجر به خواست ناصرالدین شاه قبل از عهده‌دار شدن صدارت همراه باشید نوشتن نامه به وزیر مختار انگلیس منجر به ایران، از تابعیت این کشور خارج شد؛ و همراه باشید دو شرط این سمت را پذیرفت.

میرزا آقاخان نوری بعد از مرگ امیرکبیر منجر به ۱۰ آذر سال ۱۲۳۰ش که عید ولادت سلطانی بود، به صدارت اعظمی {انتخاب} گردید و همراه باشید منجر به خواست ناصرالدین شاه قبل از عهده‌دار شدن صدارت همراه باشید نوشتن نامه به وزیر مختار انگلیس منجر به ایران، از تابعیت این کشور خارج شد. [۹] و همراه باشید دو شرط این سمت را پذیرفت.

السابق
دانلود اهنگ بعد از تو روزای بارونی دلگیره
التالي
وزیر بعد از آقا خان نوری

اترك تعليقاً