فارسی

صدراعظم بعد از اقاخان نوری

صدراعظم بعد از اقاخان نوری، میرزا آقاخان نوری بعد از عزل از صدارت، از آنجا که ناصرالدین شاه نتیجه ابتدای صدارت میرزا آقاخان به وی قول داده بود که جان وی از آسیب محفوظ بماند از کشتن او خودداری نمود.

صدراعظم بعد از اقاخان نوری

میرزا آقاخان نوری بعد از مرگ امیرکبیر نتیجه ۱۰ آذر سال ۱۲۳۰ش که عید ولادت سلطانی بود، به صدارت اعظمی {انتخاب} گردید و همراه باشید نتیجه خواست ناصرالدین شاه قبل از عهده‌دار شدن صدارت همراه باشید نوشتن نامه به وزیر مختار انگلیس نتیجه ایران، از تابعیت این کشور خارج شد. [۹] و همراه باشید دو شرط این سمت را پذیرفت.

میرزا آقاخان نوری بعد از مرگ امیرکبیر نتیجه ۱۰ آذر سال ۱۲۳۰ش که عید ولادت سلطانی بود، به صدارت اعظمی {انتخاب} گردید و همراه باشید نتیجه خواست ناصرالدین شاه قبل از عهده‌دار شدن صدارت همراه باشید نوشتن نامه به وزیر مختار انگلیس نتیجه ایران، از تابعیت این کشور خارج شد؛ و همراه باشید دو شرط این سمت را پذیرفت.

السابق
حساب وکالتی بعد از چند روز تایید میشود
التالي
چند روز بعد از حساب وکالتی میشه ثبت نام کرد

اترك تعليقاً