فارسی

فال ابجد با اسم مادر برای ازدواج

فال ابجد با اسم مادر برای ازدواج، برای انجام فال ابجد با اسم مادر مراحل زیر را انجام دهید: 1.نام خود را با حروف ابجد کبیر حساب کنید. مثال:ابجد کبیر نام زهرا (ز + ه + ر + ا) برابر است با 213 (7 + 5 + 200 + 1) 2.نام مادر خود را بر حسب حروف ابجد کبیر نوشته و حساب کنید. مثال: کبیر نام فاطمه (ف + ا + ط+ م + ه) برابر است 135 (80 + 1 + 9 + 40 + 5 ) 3.

فال ابجد با اسم مادر برای ازدواج

محاسبه عدد برج طالع فرد. برای طالع بینی حروف ابجد ابتدا تو باید برج طالع خود را بیابید. هر سال ۱۲ ماه دارد و به هر ماه طالعی نسبت داده‌اند که به ترتیب عبارتند متفاوت شدن از: ۱: حمل – ۲: ثور – ۳: جوزا – ۴: سرطان .

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد – فال ابجد با اسم مادر قدما معتقد بودند بین حرف و عدد ارتباط خاصی وجود دارد، آنها اعداد را روح و حروف را جسم منجر به نظر می‌گرفتند. حروف ابجد نیز که بر پایه خط فنیقی شکل گرفته واقعا یک شیوه برای تعیین ارزش عددی حروف عربی وجود داشته است.

السابق
فال انبیا با اسم مادر
التالي
مادر کوروش در جدول

اترك تعليقاً