فارسی

فراجا مخفف چیست

فراجا مخفف چیست، فرجا مخفف چیست؟ سخنگوی نیروی انتظامی کشور گفت: ناجا به معنای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، با توجه به اینکه نیروی انتظامی از یک نیرو به فرماندهی کل تبدیل شده است، کلمه «فرجا» به معنای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. «ناجا» جایگزین جمهوری ایران شد. به گفته این افسر پلیس، علائم راهنمایی و رانندگی در جاده ها در سال آینده تغییر می کند.

فراجا مخفف چیست

فرجا مخفف چیست؟ سخنگوی نیروی انتظامی کشور گفت: ناجا به معنای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، با توجه به اینکه نیروی انتظامی از یک نیرو به فرماندهی کل تبدیل شده است، کلمه «فرجا» به معنای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. «ناجا» جایگزین جمهوری ایران شد. به گفته این افسر پلیس، علائم راهنمایی و رانندگی در جاده ها در سال آینده تغییر می کند.

سال گذشته با تغییر و گسترش فعالیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به اختصار ناجا به معنای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نامیده شد و تبدیل از نیروی انتظامی به نیروی انتظامی در کل کشور و با تبدیل شدن به فرماندهی نیروی انتظامی، تصمیم گرفته شد که این نهاد نیز تغییر کند. آرام آرام و با توجه به نام کامل این ارگان یعنی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تغییر یافت.

السابق
mchc در آزمایش خون
التالي
tsh در آزمایش خون چیست

اترك تعليقاً