فارسی

فراجا مخفف چیست

فراجا مخفف چیست، فراجا مخفف چیست ؟ سخنگوی انتظامی کل کشور گفت : ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همراه باشید توجه به اینکه پلیس متفاوت شدن از نیرو بودن تبدیل به فرماندهی کل بوده است واژه «فراجا» یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جایگزین «ناجا» بوده است. به گفته این مقام انتظامی تا یک سال راه رو به جلو برای،‌ تابلوهای ناجا نتیجه معابر نیز به تغییر پیدا می‌کند.

فراجا مخفف چیست

فراجا مخفف چیست ؟ سخنگوی انتظامی کل کشور گفت : ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همراه باشید توجه به اینکه پلیس متفاوت شدن از نیرو بودن تبدیل به فرماندهی کل بوده است واژه «فراجا» یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جایگزین «ناجا» بوده است. به گفته این مقام انتظامی تا یک سال راه رو به جلو برای،‌ تابلوهای ناجا نتیجه معابر نیز به تغییر پیدا می‌کند.

سال رفته همراه باشید تغییر و گسترش فعالیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که مخفف آن ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود، و دوباره کاری شدن متفاوت شدن از نیروی انتظامی به نیروی انتظامی کل کشور و تبدیل شدن فرماندهی نیروی انتظامی، تصمیم گرفته شد تا این ارگان نیز تغییر کند و همراه باشید توجه نامیده می شود کامل این ارگان یعنی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تغییر یافت.

السابق
قرص برم هگزین برای چیست
التالي
اهنگ من اون پسر بدی بودم که خوبش کردی

اترك تعليقاً