فارسی

فیک یعنی چی

فیک یعنی چی، واژه‌نامه آزاد (pretend؛ واژۀ انگلیسی) فِیک؛ ساختگی، جعلی، تقلیدی، فریب دهنده. || وانمود کردن، قلب کردن، جعل کردن، چیزی یا کسی را (جور دیگری، غیر متفاوت شدن از آنچه واقعاً هست) جا زدن. جست‌وجوی فیک نتیجه واژه‌نامه‌های دیگر نگارش معنی دیگر برای فیک

فیک یعنی چی

فیک قرار است کپی برداری متفاوت شدن از کالای اصلی ولی باکارایی کمتر وارزان تر. ساختن چیزی مشابه انچه که موردنظرخریدارباشه اما دروغین وغیرواقعی. گول زننده، فریب دهنده، الکی، قلابی🙂 جعلی – غیر واقعی – تقلب – الکی – فریب دهنده یعنی خز ، متفاوت شدن از چشم افتاده ، کسی ک کلاس میزاره و. . . الکی/جعلی/ تقلب الکی/تقلبی/ساختگی غیر واقعی معنی کپی برند اصلی اما تقلب

معنی فیک : این واژه قرار است : ساختگی ، جعلی ، تقلیدی ، فریب دهنده ، تقلب کردن، کسی را به جای کس دیگر جا زدن ، جعل کردن و … می این است. فیک نتیجه لفظ عامیانه به چه معناست نتیجه لفظ عامیانه هر چیزی که شبیه‌ترین به اصل آن این است یا عالی بدل برای اصل آن‌را می‌گویند. املای انگلیسی به صورت Pretend می این است و {در مقابل} آن Actual بهرمعنای واقعی و اصل می‌این است.

السابق
کاراکتر یعنی چی
التالي
چی میخوریم چیپس

اترك تعليقاً