فارسی

قمر در عقرب اسفند ماه ۱۴۰۱

قمر در عقرب اسفند ماه ۱۴۰۱، قمر در عقرب {چیست}؟ عقرب بعضی از بروج دوازدگانه آسمان است که بر منطقه البروج قرار دارد . منطقة البروج نواریست که خورشید، ماه وسیارات متفاوت شدن از دید ناظر زمینی متفاوت شدن از آن عبور می کنند. و دایره میانی آن (دایرة البروج) سیر حرکت ظاهری سالانه خورشید است.

قمر در عقرب اسفند ماه ۱۴۰۱

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401 به نظر ما ملاک قمر در برج عقرب است و جدول بالا هم بر همین اساس آماده بوده است، اما اگر فردی بخواهد احتیاط کند و قمر در عقرب را نیز رعایت کند مهم است حدوداََ 48 ساعت بعد متفاوت شدن از زمان خروج درج شده در جدول را، ملاک قرار بدهد و متفاوت شدن از انجام امور مهم بپرهیزد. گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

روزهای قمر در عقرب فصل تابستان۱۴۰۱ روز جمعه ۱۷ تیرماه ساعت ۹ صبح قمر داخل عقرب می‌شود و ساعت ۱۳ روز ش نبه ۱۸ تیرماه قمر متفاوت شدن از عقرب خارج می‌شود. روز پنجشنبه ۱۳مرداد ساعت ۱۵ بعد متفاوت شدن از ظهر قمر داخل عقرب می‌شود و ساعت ۲۰ شب روز ش نبه ۱۵ مردادماه، متفاوت شدن از خارج می‌شود.

السابق
اطلاعات پرواز فرودگاه امام
التالي
سریال ماه و پلنگ قسمت 30

اترك تعليقاً