فارسی

مساحت متوازی الاضلاع چیست

مساحت متوازی الاضلاع چیست، فرمول مساحت متوازی الاضلاع «قاعده ضربدر ارتفاع» همراه باشید عبارت جبری S=bh است. متوازی‌الاضلاع، یک چهارضلعی همراه باشید ضلع‌های موازی است. شکل‌های هندسی شناخته شده نظیر مربع و مستطیل، مفتخر بودن گستره وسیعی از خاص متوازی‌الاضلاع به شمار می‌آیند. منجر به این آموزش، گستره وسیعی از فرمول (همراه باشید قاعده، ارتفاع، قطر و زاویه) را به همراه حل {چند} مثال معرفی کنیم. فهرست مطالب این نوشته

مساحت متوازی الاضلاع چیست

مساحت متوازی الاضلاع، اندازه سطح . در نظر گرفته می شود مثال، تمام شکل‌های زیر، متوازی الاضلاع هستند. محدوده‌ای که درون ضلع‌های این شکل‌ها قرار می‌گیرد، همراه باشید عنوان مساحت شناخته می‌شود. اندازه ناحیه هاشور خورده منجر به تصویر، مساحت متوازی الاضلاع است. برای درک بهتر مفهوم ، شکلی مشابه تصویر زیر را رسم کنید.

متوازی‌الأضلاع; {نوع}: چهارضلعی: اضلاع و رئوس: ۴: گروه تقارن: C 2 ، [2] +, (۲۲): مساحت: b × h (قاعده × ارتفاع); ab sin θ (ضرب ضلع‌های مجاور و سینوس زاویه بین)

السابق
hc در سونوگرافی جنین چیست
التالي
hgb در آزمایش خون

اترك تعليقاً