فارسی

مشاهدە ابلاغیه الکترونیکی

مشاهدە ابلاغیه الکترونیکی، eblagh.adliran.ir

اخرين تذکر ابلاغيه الكترونيكي

برای ورود به سامانه ابلاغیه الکترونیکی همراه باشید مراجعه به نشانی https://eblagh.adliran.ir/ یا دو لینک ابلاغیه الکترونیکی متخصص ابتدای این مطلب درج بوده است، و به راه انداختن شماره ملی و رمز شخصی، رمز موقتی به شماره تلفن اعلام شده نتیجه زمان {ثبت نام}، توزیع می شود که آن رمز را مهم است نتیجه کادری که تذکر می شود وارد کرد.

امروزه سایت اصلی تذکر ابلاغیه الکترونیکی دارای آدرس eblagh.adliran.ir است. این سایت که توسط قوه قضاییه راه‌اندازی شده در نظر گرفته می شود سایت اصلی رویت ابلاغیه الکترونیکی شناخته می‌شود. پس ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری برای پیگیری پرونده‌‌های قضایی نتیجه این سایت مهم است. این سایت امکانات متعددی دارد که بعد متفاوت شدن از ثبت‌نام می‌توان متفاوت شدن از آنها برخوردار شد.

صفحه تذکر ابلاغيه الكترونيكي

درگاه خدمات الکترونیک قضایی

ورود به سامانه خدمات قضایی من کلیه خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی متفاوت شدن از قبیل ابلاغ الکترونیک، اطلاع رسانی پرونده، نوبت دهی و درخواست ها متفاوت شدن از این طریق قابل دسترس است. مراجعه کننده محترم نتیجه صورتی که سامانه ی اصلی دچار اختلال ، کندی و یا قطعی بود متفاوت شدن از سامانه ی پشتیبان استفاده نمایید. سامانه اصلی سامانه پشتیبان

سامانه تذکر ابلاغيه الكترونيكي قضايي

راهنمای تذکر ابلاغیه همراه باشید کد ملی و رمز شخصی شخص حقیقی به شرح زیر است: 1 پس متفاوت شدن از {ثبت نام} نتیجه سامانه تذکر ابلاغیه همراه باشید کد ملی می‌توانید به آدرس اینترنتی عدل ایران eblagh.adliran.ir مراجعه کنید. (اگر {ثبت نام} ثنا همراه باشید گوشی را انجام ندادید، متفاوت شدن از مطلب راهنمای سایت فراشناسا استفاده کنید.)

تذکر ابلاغیه همراه باشید کد ملی برای دریافت و بیندیش ابلاغیه های جدید همراه باشید کد ملی ، رمز شخصی و دیگر اطلاعات موجود نتیجه پرونده ضرورت است ابتدا اشخاص حقوقی و حقیقی نتیجه سایت سامانه ثنا {ثبت نام} کنند و سپس همراه باشید {استفاده از} کد ملی و رمز شخصی متفاوت شدن از طریق قسمت سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ، های دادگاه تذکر شود . برای مشاوره نحوه همراه باشید کد ملی

السابق
فردی که فوتبال را برای بیننده تشریح میکند
التالي
چیزی یا علامتی که برای همیشه بر روی پوست میماند

اترك تعليقاً