فارسی

معنی ضرب المثل سواره خبر از حال پیاده ندارد

معنی ضرب المثل سواره خبر از حال پیاده ندارد، معنی سواره، خبر از حال پیاده ندارد ۱- انسان ثروتمند نداشتن گاه از حال فقیر و بینوا خبری ندارد. ۲- یعنی کسی که وضع زندگی خوبی دارد و منجر به خوشی و شادکامی به سر میبرد از حال آدمهای تهیدست بی خبر است.

معنی ضرب المثل سواره خبر از حال پیاده ندارد

معنی ضرب المثل سواره خبر از حال پیاده ندارد این ضرب المثل یعنی آدم هایی تمرکز روی رفاه و ثروت به سر می‌برند، درکی از وضعیت افراد فقیر و دچار مشکلات مختلف ندارند و به این دلیل همراه باشید آن‌ها همدلی و همدردی هم ندارند. کسانی که غرق خوشی و راحتی هستند، چشمانشان را به روی سختی‌های زندگی دیگران می‌بندند.

ریشه و داستان ضرب المثل سواره، خبر از حال پیاده ندارد منجر به قدیم مردی سوار بر شتر از صحرای گرم و خشک عبور می کرد. مرد سواره می خواست هر چه زودتر به شهر برسد. اما راه درازی بود و مقصد دور بود. سواره به مسیرش ادامه داد تا اینکه به مردی رسید تمرکز روی پای تپه ای بود. مرد خسته بود، به گفت: برادر خیلی خسته شده ام!

السابق
کلاس آنلاین کانون زبان ایران
التالي
www.e_ili.ir کانون زبان ایران

اترك تعليقاً