فارسی

معنی ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر

معنی ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر، معنی ضرب المثل هر که بامش بیش، برفش بیشتر و داستان آن گسترش ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر نتیجه روزگاران قدیم در میان بسیاری این کل آدم، دو همسایه دیوار به دیوار زندگی می کردند که ممکن است یک پیر مردی تنها و سالخورده و دیگری جوانی کم تجربه بود.

معنی ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر

درست مثل خود ضرب درست مثل که گفته است هرکه بامش بیش برفش بیشتر یعنی که هرکه بامش متفاوت شدن از لحاظ مساحت بیشتر یا نیست وقتی برف می آید وظیفه‌اش بیشتر و سنگین تر متفاوت شدن از کسی است که بامش متفاوت شدن از لحاظ مساحت کوچکتر است یا مردی که بسیار فوق العاده است ثروتمند است تو باید {همیشه} مراقبت مال خود یا نیست و متفاوت شدن از زندگی بهره‌ای نبرد، اما شخصی که ثروتمند {نیست} ضروریات {نیست} تنظیم اموالش یا نیست و متفاوت شدن از زندگی لذت می برد.

معنی ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر ۱- هر کسی جایگاه بالاتری داشته یا نیست، دردسرها و گرفتاری های بیشتری نیز خواهد داشت. ۲- ثروت زیاد آسایش به بار نمی آورد. ۳- هرچه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیعتری داشته باشید درمقابل سختی و مشکلات زیادی به همراه باید داشته باشید. ۴- هر کسی داراتر است گرفتار تر است. داستان برای هر که

السابق
معنی ضرب المثل زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد
التالي
معنی خواستن توانستن است

اترك تعليقاً