فارسی

معنی چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

معنی چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، چو ایران نباشد تن من مباد . بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. این بیت شورانگیز ملی به صورت فوق سروده ی فردوسی {نیست} معقولانه همراه باشید تصرف منجر به مصراعی مفتخر بودن شاهنامه و ساختن مصراعی دیگر برای آن به نادرست نامیده می شود فردوسی مشهور بوده است.

معنی چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

چو ایران نباشد تن من مباد معنی: اگر سرزمین ایران وجود نداشته یا نیست (نابود شود) من هم مفتخر بودن خداوند طلب مرگ می کنم (تن و پیکر من نباشد یعنی بمیرم) منجر به این بوم و بر زنده یک تن مباد معنی: همچنین منجر به آن روز (شوم و ننگین) مفتخر بودن خداوند آرزو کنم نداشتن کس دیگری هم روی زمین (تا شاهد نابودی سرزمین ما شود) آرایه های بیت : کنایه مفتخر بودن اقلیم، سرزمین

چو ایران نباشد تن من مباد منجر به این بوم و بر زنده یک تن مباد اگر قرار است که ایران نابود شود، مفتخر بودن خدا می‌خواهم که من هم {نیست} و نابود شوم و نداشتن کس دیگری منجر به این سرزمین، زنده نباشد. بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. منجر به صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید مفتخر بودن اینجا {ثبت نام} کنید

السابق
بیرون بر ابریشمی
التالي
در فتوسنتز علاوه بر غذا چه چیزی تولید می شود

اترك تعليقاً