فارسی

منطقه ای که حیوان برای خود مشخص میکند

منطقه ای که حیوان برای خود مشخص میکند، به عنوان مثال، شیرزنان یک گله اغلب دوره زایمان خود را به گونه ای تنظیم می کنند که بتوانند در پرورش فرزندان خود به یکدیگر کمک کنند و به این ترتیب به توله ها شانس بیشتری برای زنده ماندن می دهند.

منطقه ای که حیوان برای خود مشخص میکند

قبل از آن، نکته ای که باید به آن توجه کنید، بی ثباتی این اعداد است. زیرا برای تعیین گونه جانوری دسته ای از جانوران مانند پستانداران به سرشماری های استاندارد نیاز است.

یک حیوان ممکن است نماد چندین کشور باشد یا یک کشور حیوانات مختلف را انتخاب کند. همانطور که گفته شد حیوانات مفاهیم خاصی را با خود حمل می کنند.

السابق
سریال هشت و نیم دقیقه قسمت 24
التالي
کودکی که تازه راه رفتن را شروع کرده است

اترك تعليقاً