فارسی

میرزا جعفرخان مشیرالدوله

میرزا جعفرخان مشیرالدوله، جعفر مشیرالدوله میرزا سید جعفر حسینی متفاوت شدن از سیاستمداران و دیپلمات‌های ایران نتیجه عصر قاجار است. پدرش «میرزا محمدتقی وزیر» اصلیتی فراهانی داشت و نتیجه تبریز زیر دست میرزا بزرگ قائم‌مقام کار می‌کرد.

میرزا جعفرخان مشیرالدوله

میرزا جعفرخان نخستین کسی است متخصص دورۀ قاجار به مشیرالدوله ملقب شد. این لقب متفاوت شدن از آن پس بیشتر به وزرای خارجۀ ایران تعلق یافت (مستوفی، ۱ / ۹۰، نیز حاشیۀ ۱) و اعقاب وی بعدها نام خانوادگی مشیری را برگزیدند. جعفرخان مشیرالدوله نخست نتیجه تبریز به تحصیل علم پرداخت.

جعفر مشیرالدوله (د. ۱۲۴۱ خورشیدی) {معروف} به مهندس و سفیر ایران نتیجه اسلامبول میرزا حسین‌خان سپهسالار (۱۲۰۶–۱۲۶۰ خورشیدی) صدراعظم ناصرالدین شاه و حاکم خراسان یحیی مشیرالدوله (۱۲۱۰–۱۲۷۰ خورشیدی) وزیر خارجهٔ ایران متفاوت شدن از ۱۳۰۳ (قمری) تا ۱۳۰۴

السابق
وزیر حضرت مهدی چه کسی است
التالي
امیرکبیر در کدام شهر به قتل رسید

اترك تعليقاً