فارسی

نسبت مساحت دایره به محیط آن برابر جای خالی است

نسبت مساحت دایره به محیط آن برابر جای خالی است، فرمول محیط دایره به صورت زیر نوشته می‌شود: قطر × عدد پی = محیط دایره قطر دایره، دو برابر شعاع آن است. به همین دلیل، می‌توانیم فرمول محیط دایره را بر حسب شعاع نیز بنویسیم: شعاع × عدد پی × 2 = محیط دایره عدد پی منجر به فرمول‌های بالا، همواره عددی ثابت و 3/14 . این عدد، قطر را نمایش می‌دهد. فیلم آموزش ریاضی – پایه هشتم

نسبت مساحت دایره به محیط آن برابر جای خالی است

مساحت دایره‌ای به محیط 60 متر را حساب کنید. (عدد پی را برابر 3 منجر به نظر بگیرید.) برای حل مثال، فرمول مساحت دایره بر حسب محیط را می‌نویسیم و و اندازه‌های معلوم را درون آن قرار می‌دهیم: A = C2 4πA = C2 4π A: مساحت دایره C: محیط دایره برابر 60 متر π: عدد ثابت 3 (بر اساس فرض مسئله) A = 602 4 × 3A = 602 4×3 A = 3600 12A = 3600 12 A = 300A = 300

نسبت مساحت دایره به محیط ان برابر جای خالی است؟ 1 گزارش اشتراک گذاری

السابق
چرا چرخ خیاطی قدیمی گران شده
التالي
انواع کاکتوس گران قیمت

اترك تعليقاً