فارسی

نماز شب نیمه شعبان بعد از نماز عشا

نماز شب نیمه شعبان بعد از نماز عشا، نماز شب نیمه شعبان به روایت کتاب زادالمعاد بعد از نماز عشا دو رکعت نماز بخوانید. بدین گونه متخصص رکعت اول بعد از سوره حمد سوره کافرون خوانده شود و نتیجه رکعت دوم بعد از سوره حمد سوره توحید و بعد از سلام نماز این ذکرها گفته شود: ۳۳ مرتبه سبحان اللّه ۳۳ مرتبه الحمد للّه ۳۴ مرتبه اللّه اكبر آن این دعای یا من الیه ملجا العباد را بخوانید:

نماز شب نیمه شعبان بعد از نماز عشا

نماز شب نیمه شعبان به روایت کتاب زادالمعاد بعد از نماز عشا دو رکعت نماز بخوانید. بدین گونه متخصص رکعت اول بعد از سوره حمد سوره کافرون خوانده شود و نتیجه رکعت دوم بعد از سوره حمد سوره توحید و بعد از سلام نماز این ذکرها گفته شود: برای دیدن کل مطلب کلیک کنید منبع مطلب : setare.com برای حاجت فوری + آموزش

اعمال شب نیمه شعبان برای این شب عزیز و مبارککه میلاد سلطان عصر و قلوب است، اعمالی است که این اعمال بر دو قسماست: دعاها و زیارات نماز اما قسماول: ۱. غسل. ۲. احیا این شب به نماز و دعا واستغفار. ۳.

السابق
بعد از تو روزای بارونی دلگیره
التالي
توافق ایران و عربستان

اترك تعليقاً