فارسی

هفت شین آریایی

هفت شین آریایی، تاریخچه هفت شین. ما ایرانی ها هر سال در نوروز سفره ای داریم به نام هفت سین یعنی هفت چیز می گذاریم که با حرف سین شروع می شود اما این هفت سین در ابتدا با حرف سین شروع می شد. منابع بیشتر

هفت شین آریایی

هفت سین سفره ای متشکل از هفت چیز نمادین است که نام آنها با حرف سین شروع می شود و به طور سنتی در نوروز، سال نو ایرانی پهن می شود. هفت سین یکی از معروف ترین مراسم نوروزی است که روی زمین، سفره یا سفره گذاشته می شود و معمولاً در ایام نوروز اعضای خانواده در کنار آن می نشینند.

هفت سین همه با کلمه سین شروع می شود و شامل موارد زیر است: آقا: نماد اهورا مزدا. سیب: فرشته زن نماد باروری و پرستاری و نماد محبت است. سکه: نماد فراوانی، ثروت و ثروت است. سبز: فرشته اردیبهشت و نماد آبهای پاک و بیکران.

السابق
عکس سفره هفت سین خرگوش
التالي
فنگ شویی سفره هفت سین 1402

اترك تعليقاً