فارسی

وزیر بعد از آقا خان نوری

وزیر بعد از آقا خان نوری، میرزا نصرالله خان نوری (بعداً {معروف} به میرزا آقاخان و ملقب به اعتمادالدوله) منجر به سال ۱۱۸۶ ش منجر به نور مازندران متولد شد. پدرش «میرزا اسدالله» از اهالی نور مازندران و خاندان خواجه نوری و جزو اولین کسانی بود که به هنگام جمع‌آوری سپاه توسط « آقامحمدخان » منجر به مازندران به وی پیوست و راه رشد و ترقی را پیمود تا به منصب «لشکر نویسی باشی» ( لشکر) رسید.

اقا خان aga khan

پس از استعفای بازرگان که کشور نخست‌وزیر نداشت، عملا سید محمد بهشتی در نظر گرفته می شود به عنوان دبیر شورای انقلاب، جلسه‌های هیئت دولت را اداره می‌کرد. پس از ریاست‌جمهوری سید ابوالحسن بنی‌صدر وی ریاست/دبیری شورا را به عهده گرفت. [۱۴۴] ↑ شورای موقت ریاست‌جمهوری متشکل نخست‌، رئیس مجلس ( اکبر هاشمی رفسنجانی )، و رئیس دیوان عالی ( سید محمد بهشتی) عهده‌دار امور شد.

میرزا نصرالله خان نوری (بعداً {معروف} به میرزا آقاخان و ملقب به اعتمادالدوله) منجر به سال ۱۱۸۶ ش منجر به نور مازندران متولد شد. پدرش «میرزا اسدالله» از اهالی نور مازندران و خاندان خواجه نوری و جزو اولین کسانی بود که به هنگام جمع‌آوری سپاه توسط «آقامحمدخان» منجر به مازندران به وی پیوست و راه رشد و ترقی را پیمود تا به منصب «لشکر نویسی باشی» ( لشکر) رسید.

السابق
صدراعظم بعد از آقاخان نوری
التالي
صدراعظم ناصرالدین شاه

اترك تعليقاً