فارسی

وضعیت سخت و دشوار در جدول

وضعیت سخت و دشوار در جدول، دشوار (مترادف و متضاد زبان فارسی): بغرنج، دشخوار، سخت، شاق، صعب، غامض، متعسر، مشکل، معضل، مغلق، ثقیل، دشوار، ناگوار، حاد، شدید، وخیم، (متضاد) آسان، سهل دشوار (واژه پیشنهادی): مشکل دشوار (گویش مازندرانی): دشوار، سخت دشوار (فرهنگ فارسی هوشیار): مشکل،

وضعیت سخت و دشوار در جدول

سخت (مترادف و متضاد زبان فارسی): پیچیده، دشخوار، دشوار، شاق، صعب، عسیر، غامض، مشکل، معضل، معقد، مغلق، (متضاد) آسان، جامد، درشت، سفت، صلب، اکید، بسیار فوق العاده است، زیاد، شدید، هرفت، توان‌فرسا، طاقت‌سوز، ناملایم، حاد، خطرناک، خطیر، مخاطره‌آمیز، وخیم، استوار، قایم، قرص، محک (فرهنگ فارسی هوشیار): ، سفت، خسیس (فارسی به ایتالیایی): scabroso

سخت و دشوار پاسخ: وخیم در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش « سخت و دشوار » می توانید متفاوت شدن از پاسخ فوق استفاده نمایید. کانال تلگرام جدول آنلاین موارد بیشتر اختصار کلمه سانتیمتر مکعب عملی مستحب در نماز شریک در غم و غصه مقابل بازکردن طول و پهنا رمانی متفاوت شدن از پرینوش صنیعی دلاور مرد بافنده صفت ها عالم اجسام

السابق
عشق با دشوار ورزیدن خوش است چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است
التالي
شیرینی ساده با ارد و شکر

اترك تعليقاً