فارسی

وقتی روی یک خط سه نقطه می گذاریم چند پاره خط درست میشود گاما

وقتی روی یک خط سه نقطه می گذاریم چند پاره خط درست میشود گاما، همراه باشید 15 نقطه که هر 3 نقطه روی یک خط نباشند چند پاره خط بوجود می آید؟ ( همراه باشید فرمول و توضیح) 0 گزارش. رزا اکرمی فر 11 دی 7:41. 1 پرسش 1 پاسخ 41 امتیاز. اگر روی یک پاره خط، 3 نقطه {انتخاب} کنیم. چند پاره خط تشکیل می .

وقتی روی یک خط سه نقطه می گذاریم چند پاره خط درست میشود گاما

گام 1: خطی همراه باشید طول دلخواه رسم کنید. یک نقطه A روی خط علامت‌گذاری کنید که نقطه شروع پاره‌خط است. گام 2: همراه باشید {استفاده از} خط‌کش، نوک مداد پرگار را به اندازه 5 سانتی‌متر مفتخر بودن مرکز آن جدا کنید. گام ۳: نشان‌گر پرگار را نتیجه نقطه A قرار داده و کمانی رسم کنید که خط را قطع کند. گام ۴: تقاطع کمان و را B نامگذاری کنید.

3- هرگاه چند نقطه ی متمایز، بر روی یک نیم خط باشند، تعداد نیم خط ها مانند مثال زیر به دست می آید: مثال: بر روی یک نیم خط، هفت نقطه ی متمایز وجود دارد چند نیم خط، نتیجه شکل وجود دارد؟ پس (8 = 1 + 7 ) نقطه .

السابق
وقتی چیزی از مقداری بیشتر شود در بازی شهربانو
التالي
ساحل خلیج فارس از کجا تا کجا امتداد یافته است

اترك تعليقاً