فارسی

پدر علم روانشناسی

پدر علم روانشناسی، منجر به سال ۱۸۷۹ شخصی بنام ویلهلم وونت (که به پدر روان‌شناسی آزمایشی نیز افسانه ای است) اقدام به تأسیس یک آزمایشگاه منجر به دانشگاه شهر لایپزیک آلمان نمود که تمرکز اصلی آن، بر مطالعات روان‌شناختی بود.

پدر علم روانشناسی

زیگموند فروید: پدر روانکاوی؛ نظریه ها و معامله او روانکاوی را در نظر گرفته می شود به عنوان یک مکتب فکری عمده منجر به روانشناسی بنیاد نهاد. هوگو مانستربرگ: پدر روانشناسی کاربردی؛ او متفاوت شدن از پیشگامان حوزه های مختلف روانشناسی متفاوت شدن از جمله روانشناسی بالینی، پزشکی قانونی و صنعتی- سازمانی بود. جان باولبی: نظریه دلبستگی؛ او نظریه دلبستگی را ایجاد کرد.

فروید پدر علم روانشناسی نوین، متولد ششم ماه می ۱۸۵۶ – درگذشتهٔ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹ عصب‌ شناس اتریشی است که در نظر گرفته می شود به عنوان پدر علم روانکاوی شناخته می‌شود. زیگموند فروید منجر به سال ۱۸۸۱ متفاوت شدن از دانشگاه وین پذیرش گرفت و سپس منجر به زمینه‌ های اختلالات مغزی و گفتار درمانی و کالبد شناسی اعصاب میکروسکوپی منجر به بیمارستان عمومی وین به تحقیق پرداخت.

السابق
سریال پدر قسمت ۱۴
التالي
سریال پدر قسمت ۸

اترك تعليقاً