فارسی

پرنده ای که آخر اسم آن اسم یک کشور است

پرنده ای که آخر اسم آن اسم یک کشور است، پرنده ای که نام خانوادگی اش نام یک کشور است ☑️ 7 حرف جواب معمای پرنده ای که نام فامیلش نام یک کشور است هفت حرف پرنده ای که نام خانوادگی اش نام یک کشور است. بیایید بخوانیم پاسخ این معمای هفت حرفی «بلدرچین» است. معماهای پیشنهادی: بزرگترین روی زمین در جدول و

پرنده ای که آخر اسم آن اسم یک کشور است

پرنده ای که نام خانوادگی اش نام یک کشور است. همیارخاس پاسخ این سوال را برای شما گردآوری کرده است. این پرندگان شناخته شده ترین گونه از خانواده طیور هستند.

پرنده ای که نام خانوادگی اش نام یک کشور، شهر بانو و بازی خواستگاری است، پاسخ این معما را در ماگرتا می خوانیم. جواب این معمای هفت حرفی «بلدرچین» است. معماهای پیشنهادی: بزرگترین پرنده روی زمین پرنده ای است که در جدول است و اگر نامش را برعکس کنیم نام دیگری خواهد داشت.

السابق
کشوری در شاخ آفریقا که در دل آن یکی از اجزای تایر است شهربانو
التالي
دومین پادشاه صفاری در جدول

اترك تعليقاً