فارسی

چه چیزی انقدر شکننده است که گفتن اسمش

چه چیزی انقدر شکننده است که گفتن اسمش، پاسخ معمای اون چیه که آنقدر شکننده است که همراه باشید اومدن اسمش شکسته می شود. چه چیزی آنقدر شکننده است که همراه باشید گفتن نامش می شکند، جواب این معما را نتیجه بخش سرگرمی ماگرتا می خوانیم.

چه چیزی انقدر شکننده است که گفتن اسمش

چه چیزی انقدر شکننده است که گفتن اسمش را نتیجه ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم دقیق و درست ترین جواب ها را نتیجه ادامه می توانید ببینید. همراه باشید بخش آموزش متفاوت شدن از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید. جواب این سوال : سکوت پیدا کردن جواب ها همراه باشید {استفاده از} اینترنت احتمالاً مهم ترین راه های پیدا کردن جواب سوالات {استفاده از} اینترنت .

پاسخ معمای اون چیه که آنقدر شکننده است که همراه باشید اومدن اسمش شکسته می شود. چه چیزی آنقدر شکننده است که همراه باشید گفتن نامش می شکند، جواب این معما را نتیجه بخش سرگرمی ماگرتا می خوانیم. پاسخ این معما «سکوت» می .

السابق
به رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند و به همه ی اندام های بدن می رسانند چه می گویند
التالي
وقتی زنبورنیش میزند چه کار کنیم

اترك تعليقاً