فارسی

کلمه از ص

کلمه از ص، کلمه همراه باشید ص یکی از متدهای آموزشی برای تقویت ذهن کودکان است. نتیجه ادامه مجموعه ای از کلمات همراه باشید حرف (صـ ، ص) قرار داده شده که میتوانید برای فرزند کلاس اولی خود استفاده کنید . کلمه همراه باشید ص

کلمه از ص

لیست کلمات همراه باشید حرف ص برای کلاس اول صابون صاعِقه صاف صالِح صُبح صَبر صُحبَت صَحراء صَحیح صَخرِه کلمه همراه باشید ص برای کلاس اول صِدا صَدف صَدقه صَدَمه صِفر صَف صَلوات صَندوق صَنعَت صوت صورَت صالِح صادِق صابون صَدَف صَندَلی صَد ( عدد 100 ) صورَتی قُرص تهیه و تنظیم: سایت کلاس درسی مطالب دیگر: همراه باشید ش برای کلاس اول همراه باشید س برای کلاس اول

کلمات دارای ص برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته . صـ غیر آخر : صبر – صابر – صادق – صابون – صندوق – صد – صبا – صندلی – صدف – صدا – صف – صفا – تصفیه – صنوبر – صورت – تصویر – مبصر – رصد خانه – صبحانه – صبح – صداقت – صمد – قصه – صحرا – صاف .

السابق
سریال برادر جان
التالي
کلمه با ص اخر

اترك تعليقاً