فارسی

گاز زدن در مدرسه ها

گاز زدن در مدرسه ها، حمله زنجیره‌ای همراه باشید گاز به چندین مدرسه دخترانه ایران در روزی. مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس عمدتا دخترانه .

گاز زدن در مدرسه ها

اقتصادنیوز: در این موشن گرافی راه‌های حفاظت متفاوت شدن از خود در برابر گستره وسیعی از آلودگی‌های شیمیایی، گازها علاوه بر انفجار در نتیجه نشت گاز در مدارس به دانش‌آموزان آموزش داده بوده است.

مسمومیت سریالی دانش‌آموزان همراه باشید گاز ناشناخته در ایران وارد مرحلۀ جدیدی بوده است و روز شنبه ۱۳‌اسفند، دانش .

السابق
فیلم گاز زدن مدارس
التالي
شیمیایی زدن در مدرسه

اترك تعليقاً