فارسی

sgot در آزمایش خون چیست

sgot در آزمایش خون چیست، تست SGOT نوعی آزمایش خون است که برای تشخیص مشکلات کبدی استفاده می شود. این آزمایش یکی از دو آنزیم کبدی به نام ترانس آمیناز گلوتامیک-اگزالواستیک سرم را اندازه گیری می کند. این آنزیم معمولاً AST نامیده می شود که مخفف آسپارتات آمینوترانسفراز است. پزشکان از آن برای تشخیص آسیب کبدی یا بیماری کبدی استفاده می کنند.

esr آزمايش خون

آزمایش SGOT یک آزمایش خون است که بخشی از پروفایل کبد را تشکیل می دهد. این تست SGOT یکی از دو آنزیم کبدی به نام سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز را اندازه گیری می کند. امروزه معمولاً به این آنزیم AST گفته می شود که مخفف آسپارتات آمینوترانسفراز است. آزمایش (یا تست AST) میزان این آنزیم را اندازه گیری می کند.

سرویس مدیکال ستاره – تست SGOT یا AST در آزمایش خون یکی از تست های تشخیصی است که عملکرد کبد را بررسی می کند. این آزمایش یکی از دو آنزیم کبدی به نام آسپارتات آمینوترانسفراز یا به اختصار AST را اندازه گیری می کند. همچنین مخفف (سرم گلوتامیک-اکسالواستیک ترانس آمیناز) است. این مقاله به معرفی این موضوع می پردازد.

السابق
ast در آزمایش خون چیست
التالي
alkaline phosphatase چیست

اترك تعليقاً